کاراسل تولیدکننده باتری و پاوربانک های لیتیوم پلیمری

مشخصات پاوربانک های تقلبی

همانطور که میدانید انواع مدلهای پاوربانک امروزه دربازار به فروش میرسد و دراین میانه پرهیاهو مارکت جدید پاور بانک عده ای سودجو جهت افزایش سود خود اقدام به فروش پاوربانکهای تقلبی یا fake میکنند اما مهمترین سوال اینست که:
چگونه میتوان پاوربانک با ظرفیت واقعی را ازنمونه مشابه و تقلبی شناسایی کرد؟

 

تشخیص نمونه تقلبی از روی میزان شارژر

بطورمثال شما یک پاوربانک 10 هزار میلی آمپر دراختیار دارید .طبق اطلاعات موجود برروی این پاور بانکها اعلام شده است که ورودی آنها 5 ولت 1 آمپر میباشد در واقع در هرساعت دراین پاوربانکها 1000 میلی آمپر شارژ میشود،اگر شما پاوربانک مورد نظر را جهت شارژ کامل به برق متصل کردید وفقط در زمان 7 ساعت به شارژ کامل برسد آیا به نظر شما این پاور بانک اصل است یا تقلبی؟
بله درست پاسخ دادید. این پاور بانک تقلبیست بدلیل اینکه در زمان 7 ساعت فقط میتوان 7 هزار میلی آمپر شارژ نمود و این نشان میدهد که پاور پانک موردنظر نمیتواند 10 هزار میلی آمپر باشد.
1000 mAh x 7 Hours = 7000 mAh/h
نکته مهم : همیشه ظرفیت یک پاور بانک به دو گروه دسته بندی میشود
1- ظرفیت اسمی
2- ظرفیت واقعی
ظرفیت اسمی:
درواقع ظرفیتی است که برروی پاور بانک ثبت شده و به ان ظرفیت شناخته میشود
ظرفیت واقعی:
ظرفیتی است که درواقع 75 درصد ظرفیت اسمی را شامل میشود وظرفیت Real و واقعی پاور بانک است
حال در مورد پاور بانک 10 هزار مورد بحث در این مقاله ظرفیت واقعی درواقع 75% ظرفیتش موجود در آن میباشد که طبق محاسبات ما 7000 میلی آمپر است . پس
7000 mAh x 75% = 5250 mAh
درنتیجه ظرفیت واقعی این پاور بانک تقلبی 5250 میلی آمپر است درصورتی که توسط یکسری افراد سودجو به اسم پاوربانک 10 هزار میلی آمپر و با قیمت گزافی به فروش میرسد.

 

تشخیص نمونه تقلبی از روی وزن

همانطور که در مقاله پاوربانک چیست ساختار کلی پاوربانک را مورد بررسی قرار دادیم ، میدانیم پاوربانک مجموعه از باطری هاییست که در مدار مشخصی جهت نگداری شارژ در پاوربانک طراحی شده اند واین نکته نشان میدهد که به ازای افزایش ظرفیت نیاز به باطری و مدارات بیشتری جهت ذخیره سازی در پاوربانک می باشد و این باعث افزایش وزن پاور بانک میشود. متاسفانه یک سری افراد سودجو جهت مخفی سازی این نکته از کیسه های شن برای پرکردن فضای خالی پاوربانکها استفاده میکنند.
در واقع یک قانون کلی وجود دارد :
افزایش ظرفیت پاور بانک نسبت مستقیم با افزایش وزن پاور بانک دارد
این بدین معناست که اگر یک پاور بانک با ظرفیت 2500 میلی آمپر وزن تقریبی 60 گرم دارد بایستی پاوربانک 5000 میلی آمپروزنی دوبرابر 2500 میلی آمپر و حدود 110 گرم را دارا باشد.
نکته مهم : حتما در زمان خرید یک پاور بانک وزن تقریبی آن را با ظرفیت آن مورد بررسی قرار بدهید: بطور مثال وزن تقریبی ظرفیتهای مختلف در جدول زیر آورده شده است:
ظرفیت Capacity وزن تقریبی Weight
2500 میلی آمپر 60 گرم 5000 میلی آمپر 110 گرم 8000 میلی آمپر 160 گرم 10000 میلی آمپر 190 گرم
برای ظرفیتهای دیگر وزن ها بیشتر میشود.

 

جمع بندی: 

مسلما هر خریداری خواستار جنس با کیفیت درقبال هزینه ای است که پرداخت میکند و این به عنوان اصلی ترین و واقعیترین حق مشتری است و ما به عنوان ارائه دهنده این طیف محصولات برآورده کردن اصلی ترین حق مشتری برایمان بسیار ارزشمند میباشد. لذادراین مقاله سعی در روشن وشفاف سازی فضایی هستیم که متاسفانه توسط یکسری افراد سودجو برفضایی تکنولوژی ایجاد شده است و امیدواریم دراین راستا به هدف خود نزدیک شده باشیم.